OM WEBSTEDET

Dette websted er Margrethe Aggers officielle websted.

Redigering: Karsten Lægdsmand.

Design: Per Jørgensen.

Oversættelse til Engelsk: Judith Davison

©Margrethe Agger.

Brugen af webstedet med tilhørende databaser er underlagt gældende dansk ret samt følgende betingelser:

Webstedet med tilhørende databaser stilles til rådighed af indehaveren for visning og læsning på eget ansvar.

Der må udelukkende tages kopi til privat brug.

Det er tilladt at etablere link til webstedets forside.

Ingen dele af webstedet og de tilhørende databaser må gøres til genstand for anden offentliggørelse uden skriftlig tilladelse fra indehaveren.

Indehaveren kan ikke tillægges erstatningspligt som følge af brugen af webstedet med tilhørende databaser.

Indehaveren kan ikke gøres ansvarlig for webstedets og de tilhørende databasers funktion, indhold og information.

Under udarbejdelsen af denne hjemmeside er alle rettighedshavere søgt kontaktet. Skulle der mod forventning være medtaget materiale med ophavsret, vil der blive indgået aftale med rettighedshaver.

 

Billedvæver Margrethe Agger,
Brambjerggaard,
Smedestræde 3,
DK-4583 Sjællands Odde.
Telefon: +45 59 32 74 16
Telefax: +45 59 32 76 10
E-mail: margrethe@odden.dk
Websted: www.margretheagger.dk

 

Klik for at lukke !