Køer. Københavns Kommunes Kulturfond. 1996. 198 cm. x 172 cm.

Cows. The City of Copenhagen Cultural Fund.

Klik for at lukke !